Osmanağa, Hasırcı Başı Cd. No:45, 34714 Kadıköy/İstanbul

Sevgi ile Bilgiyi Bütünleştiren Okul

(0216) 414 34 44

info@bahariyelisesi.com

Kadıköy / İstanbul

Hasırcı Başı Cd. No:45

09:00 - 19:00

Hafta içi her gün

Başarısızlığın Nedenleri

UNUTMA

Bilgi bellekte bir süre kaldıktan sonra, beyin tarafından işe yaramıyor gerekçesiyle atılmaktadır.

Çünkü beyin anlamlandırılmamış, üzerinde çalışma yapılmamış bilgiyi reddeder.

Beynin anlam arayışı, bilgileri anlamlandırması doğuştan gelen bir yapısal özelliktir.

Anlamlandırılmayan bilgiler, beyin tarafından unutulmaya terk edilen bilgilerdir.

Öğrenci, “öğrendim” dediği bilgileri çok kısa süre içerisinde unutuyorsa, okuldan veya herhangi bir dersten aldığı bilgileri anlamlandırıp, o bilgiyi yorumlayıp, başka bilgilere ulaşma çalışması yapmamış demektir.

Unutulan bir bilgiyi tekrar hatırlamaya çalışmak biraz zaman ister, ayrıca bu bilgi ezber düzeyinde ise, o zaman bilgiyi farklı duruma (soruya) uygulamak ise daha çok zaman ister.

Bu durum yarışma ve sıralama sınavı niteliğini taşıyan LGS, TYT ve AYT gibi sınavlarda öğrencilere büyük zararlar verir.

Öğrenciler çoğu zaman, sistemli ve ders tekrarlarını doğru yapmadıkları ya da yapamadıkları için, sınav anında iki zor durumu bir arada yaşayabilmektedirler. Bunlar;

SINAV ANINDA YAŞANAN OLUMSUZ DURUMLARI

Bellekten uzaklaşan bilgiyi geri çağırdıkları zaman (hatırlamaya çalışmak) bilginin geri gelmesi zaman almakta ve bu da testlerde hız sorununun ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Burada öğrencilerimizin dikkatini testlerde hız sorunu yaşamak ile konuları sistematik ve doğru bir şekilde tekrar etmek arasındaki ilişkiye çekmek istiyoruz.

Sevgili öğrenciler, hız ne kadar gaza basmak gibi algılansa da hız yapabilmek daha çok; gaza basmak ve direksiyona hakim olmaktır.

Eğer gaza basınca direksiyona hakim olamıyorsanız, o zaman direksiyon hakimiyetinizi geliştirici çalışmalar yapmak zorundasınız.

Testlerde hız sorunu yaşamakta bazen bu soruna benzer.

Çünkü daha hızlı test çözmek için akla ilk gelen şey, daha çok test çözmenin gerekliliğidir.

Ancak buna çoğu zaman konuları sistemli olarak tekrar etmemizin gerekliliğini de eklemek zorundayız.

II. Öğrenci, eğer derste aldığı bilgiyi evde, yorumlama, çoğaltma ve anlamlandırma çalışması yaparak bilgiyi, öğrenilmiş bilgi haline getirmemiş ise, bu defa sınav anında o bilgiyi irdelemeye, anlamlandırmaya ve soruya uyarlamaya çalışacak, bu da düşünüldüğünden daha büyük bir oranda testlerde hız sorunu yaşanmasına ve zaman kaybına yol açacaktır.

Sınav; öğrenciye daha önce aktarılan bilgilerin öğrenci tarafından kaç tanesinin öğrenildiğini saptamak için yapılır.

Öğrenci, kendisine yöneltilen sorulara ilişkin bilgileri daha önceden öğrenmek zorundadır.

Konuları eğer sınav anında öğrenmeye çalışırsa, o zaman karşısına zaman sınırlaması çıkacak ve başarısız olacaktır.

BİLGİ DAĞINIKLIĞI

Öğrencilerin yaptığı diğer bir hata da, dağınık olan ve sistematik olmayan bilgilerini sınav anında sistematik hale getirip birleştirmeye çalışmalarıdır.

Sakın ha! Sevgili öğrenciler bilgileri ayrı ayrı, parça parça öğrenmeye çalışmayınız.

Hele bilgi parçalarını birbirine yapıştırarak öğrenmeye hiç çalışmayınız.

Bilgilerin birbirleri ile anlamlı bir şekilde birleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi, konuların öğrenilmesini sağlayan temel etkenlerden biridir.

Bilgileri birbirine yapıştırmak ise, onları ilişkisiz bir şekilde bir araya getirmektir.

Bu zorlama bir şekilde bilgilerin birleştirilmesi anlamına geldiği için öğrencinin konuları ve bilgileri tek tek ezberlemesine yol açmaktadır.

Diyelim ki cep telefonunuzu parçalara ayırdınız.

Ancak parçaları tekrar yerine takarken sadece tek bir parçayı yanlış yere taktınız.

Böyle bir durumda cep telefonunuz çalışır mı, cep telefonunuz işinize yarar mı, sinyal alır mı? Elbette ki hayır. İşte konular da anlamsız bir şekilde birleştirildiğinde, öğrencinin işine yaramaz ve soruları doğru yanıtlamasını sağlamaz.

EZBER

Defterdeki bilgilerin ya da kitapta anlatılanların sürekli olarak aynı anlayışla tekrar edilmesi, beyni zorlayan çok kötü bir ezber yöntemidir.

Böyle bir çalışma asla, çalışılan konunun öğrenilmesine yol açmaz.

Öğrencinin dönüp dolaşıp aynı defterden aynı konuyu defalarca tekrar etmesi, beynin tekrar edilen o bilgilere karşı duyarsızlaşmasına yol açmaktadır.

Çünkü öğrenci böyle bir durumda bilgiyi görür, hatırlar ancak o bilgiyi kullanamaz.

Çünkü beyin, anlamsızca beyne bastıra bastıra yerleştirilmeye çalışılan bu bilgiyi düşman gibi algılayıp ona karşı savunmaya geçer ve bu bilgiyi bilincinden uzak tutar.

Böyle bir durumda, soru çözümlerinde ortaya çok ciddi bir hız sorunu ve zaman kaybı durumu ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi, testleri hızlı çözebilme ve bir soru ile uygun sürede başa çıkıp, diğer soruya geçebilme, çok doğru bir ders çalışma yöntemi ile mümkün olabilmektedir.

Burada öğrencilere yaptığımız tavsiyeleri bir kez daha tekrarlamak istiyoruz ki o da; öğrencilik ile ilgili hiçbir sorunu tek bir nedene bağlamamalarının gerekliliğidir.

Tek nedenci bakış açısı, tek bir çözüm yoluna saplanıp kalmak ve sorunu çözememek gibi bir sonucu da beraberinde getirmektedir.